KNHS Regio Overijssel
Nieuws: Digitale verkiezing voorzitter Regio Overijssel
Terug naar overzicht...

Beste paardensporter,

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De regio’s hebben belangrijke taken, waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid. De voorzitters van de regio’s spelen hierin een cruciale rol. Niet alleen geven zij leiding aan de regioverenigingen, maar zij zijn ook lid van de Ledenraad van de KNHS waardoor zij mede verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van voorgesteld beleid.

De huidige voorzitter Marja Eenkhoorn vervult de functie momenteel zes jaar. Als regio Overijssel dragen we Marja graag voor om deze functie nogmaals drie jaar te vervullen.
Uiteraard mogen ook eventuele nieuwe kandidaten zich aanmelden.

Voor de functie van voorzitter van de regio Overijssel zijn wij op zoek naar mensen, die:

  • Een sportieve, enthousiasmerende uitstraling hebben, bestuurlijke en leidinggevende ervaring hebben, betrokken zijn bij de sport in de volle breedte, zowel de recreatieve sport als de wedstrijdsport;
  • Een heldere visie hebben, kunnen verbinden, nieuw beleid implementeren, zich willen verdiepen in het landelijke beleid, dat ten behoeve van de paardensportbeoefening wordt ontwikkeld en uitgerold en vervolgens de vertaalslag maken naar het regionale beleid.  

De voorzitter heeft een actieve rol in het verbinden van partijen en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe activiteiten. De tijdsbesteding binnen de regio is afhankelijk van de wijze waarop de kandidaat in samenspraak met de regio de taken inricht. Klik hier voor het volledige functieprofiel.

Als je dit aanspreekt en je over de juiste kennis en kwaliteit beschikt, meld je dan nu aan als:

Kandidaat voorzitter van de regio Overijssel

Je kunt een e-mail met je motivatie sturen naar de secretaris van de regio: Brigit Loman-Breukers via algemeensecr@knhsregiooverijssel.nl. Een gesprek met de vertrouwenscommissie van de regio kan deel uitmaken van de procedure. Tijdens de selectieprocedure zal je kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Stem mee!
De verkiezing van deze bestuursfunctie staat dit najaar op de agenda. Elk KNHS-lid heeft stemrecht, jij dus ook! Dit geldt niet alleen voor verenigingsleden maar ook voor iedereen die op een FNRS-manege rijdt of een KNHS Ruiter- of Menbewijs heeft. Je bent dan namelijk ook lid van de KNHS. Je ontvangt uiterlijk 2 weken voor onze najaarsvergadering een e-mail met een uitnodiging tot digitaal stemmen voor de Voorzitter KNHS regio Overijssel. Daarvoor hoef je niet naar de vergadering, maar je kunt het thuis vanaf je eigen computer doen.

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering en bestuursverkiezing
Graag attenderen wij je op de komende vergadering die plaats vindt op 29 november a.s. Ieder lid is hier van harte welkom. Meer informatie hierover vind je binnenkort op www.knhsregiooverijssel.nl. Uiteraard kun je ook informatie krijgen of je mening kenbaar maken via het bestuur van jouw vereniging, waarvan een afvaardiging naar de ALV van de regio gaat.

Samen zorgen we ervoor dat de mooiste sport van Nederland nog mooier wordt!

Met vriendelijke groet, 

Brigit Loman-Breukers
Regiosecretaris KNHS Regio Overijssel


Geplaatst: 02 november 2017
Agenda:
31
mei
ALV
16
juli
Galoppade 2022
22 / 23
juli
Galoppade 2022
27 / 28
januari
Indoorkampioenschap
03 / 04
februari
Indoorkampioenschap
10 / 11
februari
Indoorkampioenschap