KNHS Regio Overijssel
Nieuws: Nieuwe privacywetgeving
Terug naar overzicht...

Alle ondernemingen en verenigingen die persoonsgegevens verwerken en opslaan, moeten per 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wat betekent dat voor ondernemers en verenigingen in de paardensport?

Wat houdt deze wet in?

De wet houdt in dat alleen gegevens worden opgeslagen die een bedrijf of vereniging daadwerkelijk nodig heeft en dat vastligt welke gegevens worden opgeslagen en hoe deze worden beschermd.

Wat ligt eraan ten grondslag?

Door de groei in dataverkeer en -opslag en de verschillende wetgevingen in Europese landen ontstond de behoefte aan uniforme regels. Deze privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en vervangt onze Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens, die alweer stamt uit 2001. De wet is vooral gebaseerd op de Europese dataprotectierichtlijn uit 1995.

Wat zijn de sancties?

Niet voldoen aan de wetgeving kan leiden tot aanzienlijke boetes. Een bedrijfseigenaar of verenigingsvoorzitter is in dit verband hoofdelijk aansprakelijk. Geen paniek! Het is niet verplicht om al direct op 25 mei AVG-proof te zijn, maar dan moet je als ondernemer en vereniging wel laten zien dat je werkt aan de verbetering. De AVG is daarmee een inspanningswet, zoals dat heet.

 

Er zijn vanuit de KNHS en FRNS drie verschillende hulpmiddelen, afhankelijk van de grootte van de vereniging of de manege, of er personeel in dienst is en of er een accommodatie is. Met het volgen van de stappen en de uitvoering van daarin genoemde werkzaamheden maakt u uw vereniging of bedrijf AVG-proof. De uiteindelijke verantwoording over de omgang met de persoonsgegevens conform de nieuwe wet ligt bij de vereniging of het bedrijf, De KNHS en de FNRS kunnen behulpzaam zijn bij het beantwoorden van vragen en het maken van formulieren.

 

De KNHS en de FNRS werken samen met de Stichting AVG Verenigingen. Alles wat de wet van u verwacht hebben zij samengevat in vier hoofdgebieden en deze komen terug in een 15-stappenplan dat zij samen met experts op dit gebied hebben ontwikkeld. Het is een online programma waarmee de grotere verenigingen en bedrijven zo eenvoudig mogelijk en op een juiste manier de AVG-wetgeving kunt implementeren.

 

Via www.fnrs.nl/avg kunt u een code aanvragen voor het online programma of u ontvangt een e-mail met de benodigde informatie en formulieren.

Op 17 april zijn we van 16:00 tot 20:00 uur telefonisch bereikbaar voor algemene vragen over de nieuwe privacy wet en het stappenplan. Het telefoonnummer is 088- 02 24 300. 

 

Zie ook:

https://www.knhs.nl/content-nieuwsbrieven/bent-u-al-aan-de-slag-met-de-nieuwe-wet-op-de-privacy/

https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/campagnes-en-acties/nieuwe-privacywetgeving/

 

 


Geplaatst: 09 april 2018
Agenda:
31
mei
ALV
16
juli
Galoppade 2022
22 / 23
juli
Galoppade 2022
27 / 28
januari
Indoorkampioenschap
03 / 04
februari
Indoorkampioenschap
10 / 11
februari
Indoorkampioenschap