KNHS Regio Overijssel
Nieuws: Uitnodiging extra ALV 7 oktober 2020
Terug naar overzicht...

Vanwege het corona virus is de algemene ledenvergadering van de KNHS regio Overijssel van het afgelopen voorjaar niet door gegaan.
Statutair is vastgelegd dat de financiële stukken binnen een vastgestelde termijn moeten worden voorgelegd aan onze leden.
Derhalve wordt een extra ALV belegd op 7 oktober 2020.

Aangezien er nog aangescherpte regels zijn vanuit het RIVM kunnen wij slechts een zeer beperkt aantal mensen ontvangen.
Daarom willen we graag de volgende regels hanteren:
-Vooraf verplicht per email aanmelden via algemeensecr@knhsregiooverijssel.nl tot uiterlijk 1 oktober 2020.
-De financiële stukken zijn tevoren op te vragen via penningmeester@knhsregiooverijssel.nl
-Bij voorkeur eventuele vragen voordien opsturen naar penningmeester@knhsregiooverijssel.nl en de penningmeester zal proberen uw vraag voordien te beantwoorden.
De vragen
zullen worden opgenomen in de notulen als bijlage


Geplaatst: 16 september 2020
Agenda:
16
november
najaars ALV
04 / 05
februari
Indoorkamp '21-'22
11 / 12
februari
Indoorkamp '21-'22
18 / 19
februari
Indoorkamp '21-'22