KNHS Regio Overijssel
KNHS Regio Overijssel

KNHS Regio Overijssel
is onderdeel van de KNHS en bevordert dat zoveel mogelijk mensen van jong tot oud op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie. Het welzijn van het paard en de paardensporter staat daarbij centraal!

De regio is laagdrempelig en levert met passende regels binnen onze eigen verantwoordelijkheden op ambitieuze en transparante wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van de paardensport binnen regio Overijssel in de meest brede zin van het woord. Met elkaar trachten we een sfeer te creëren waarbinnen iedere paardensporter zich thuis voelt en zijn ambitie kan realiseren. Samenwerking en plezier in, voor, tijdens en na de sport zijn hierbij een leidend motto.

Regio Overijssel is een relatief grote paardensportprovincie, dit biedt de mogelijkheid om vernieuwend te zijn en acteren in de huidige tijdgeest van de maatschappij. Concrete voorbeelden hiervan zijn het gebruik van facebook in de communicatie en de live start-en uitslagraadpleging via de mobiele applicatie tijdens regiokampioenschappen.

Dagelijks bestuur
Het regiobestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Regio. Het regiobestuur bestaat uit liefhebbers van de paardensport die zich het gehele jaar vrijwillig inzetten voor de paardensport in Overijssel en verantwoordelijk zijn voor verschillende portefeuilles zoals kampioenschappen, jeugd, opleidingen, eventing, recreatie, wedstrijdkalender en de financiën.

De regiovoorzitter en het bestuurslid recreatiesport worden online via digitaal stemmen rechtstreeks gekozen door de leden. De overige kandidaat-bestuursleden hebben een gesprek met de vertrouwenscommissie Overijssel alvorens ze door het regiobestuur als kandidaat op de ALV worden gepresenteerd. De regio organiseert tweejaarlijks een ALV voor alle leden: de voorjaars ALV omstreeks mei en de najaars ALV omstreeks november.

De voorzitter van de regio vertegenwoordig Overijssel in de Ledendraad: het hoogste orgaan binnen de KNHS. De ledenraad heeft een beleidsmatige rol in het ontwikkelen en vaststellen van o.a. meerjarenbeleidsplannen, jaarplannen, begrotingen en jaarrekeningen. De ledenraad bestaat uit de 11 regiovoorzitters, drie voorzitters van de nationale verenigingen (reining, endurance en voltige), een vertegenwoordiger van de mendistricten, de voorzitter van de bondsatletencommissie en een vertegenwoordiger van de drie verenigingen aangespannen sport.

Voor sport-specifieke zaken is het hoogste orgaan bij de KNHS het disciplineforum samen met de technische commissie van de betreffende discipline. Namens Overijssel heeft een afgevaardigde zitting in ieder disciplineforum. Meer informatie over de afgevaardigden namens Overijssel is te vinden onder het menu disciplines op onze website.

 

Agenda:
5
Juli
Denekamp Z dressuur paarden en pony's
Geesteren pony's DE 80cm
6
Juli
Geesteren springen pony's
Denekamp dressuur paarden en pony's
13
Juli
Geesteren springen paarden
Denekamp dressuur pony's t/m M2
20
Juli
Hellendoorn verenigingsdag met meertallen en verenigingskampioenschappen.