KNHS Regio Overijssel
Wedstrijdorganisatie

Wedstrijdorganisatie
Sportaanbieders die voornemens zijn om een wedstrijd te organiseren dienen deze wedstrijd aan te vragen bij de KNHS en hiertoe een vraagprogramma op te stellen met de wedstrijdbepalingen. Om goedkeuring te krijgen op de wedstrijdaanvraag dient de sportaanbieder zijn wedstrijd aan te melden bij de kring waaronder de wedstrijdplaats valt. Iedere kring heeft hiervoor haar eigen procedures, welke te raadplegen zijn op de website van de kringen. Indien het evenement goedkeuring ontvangt van de kring wordt de aanvraag doorgegeven aan de regio. Indien het regiobestuur eveneens goedkeuring verleent aan de aanvraag wordt dit doorgegeven aan de KNHS en kan het vraagprogramma voor de wedstrijd worden aangemaakt en goedgekeurd via www.mijnknhs.nl

MijnKNHS en Concours 3.5
Via MijnKNHS.nl kunt u als wedstrijdorganisator digitale inschrijvingen beheren en deze transporteren naar het programma Concours 3.5. Via deze software kunt u startlijsten opmaken, uitslagen verwerken en de uitslagen rechtstreeks naar de KNHS verzenden. Naast het insturen van de digitale uitslagen dient u ook de door de juryleden ondertekende uitslagenlijsten per post of na scannen per e-mail naar de KNHS te verzenden. De KNHS voorziet u voorafgaand aan uw wedstrijd per e-mail van alle informatie omtrent het insturen van de wedstrijdresultaten.

Ondersteuning bij de inning van inschrijfgeld
Wanneer het u als wedstrijdorganisatie niet lukt om bij een deelnemer het inschrijfgeld te innen, kan de KNHS hierbij ondersteuning bieden. Hiervoor heeft de KNHS het volgende nodig:
- het bewijs van inschrijving (MijnKNHS of KNHS inschrijfformulier)
- de aan de deelnemer verstuurde factuur;
- de aan de deelnemer verstuurde herinnering;
- de aan de deelnemer verstuurde ingebrekestelling.
Wanneer de KNHS bovenstaande informatie heeft ontvangen, wordt de deelnemer door de KNHS aangeschreven waarbij de deelnemer een laatste betalingstermijn wordt gegeven. Wanneer na het verstrijken van deze termijn niet aan de betalingsverplichting is voldaan, worden de diensten van de KNHS opgeschort aan de desbetreffende deelnemer en kan de KNHS hiervoor een administratieve heffing opleggen. De KNHS heeft drie modelbrieven voor factuur, herinnering en ingebrekestelling opgesteld, deze zijn hier te raadplegen:
Voorbeeldbrief-factuur-inschrijfgeld.doc
Voorbeeldbrief-herinnering-inschrijfgeld.doc
voorbeeldbrief-ingebrekestelling-inschrijfgeld.doc

Noodnummer KNHS voor wedstrijdorganisaties in weekend
Heeft u als wedstrijdorganisatie en probleem tijdens een wedstrijd? Bel voor dringende zaken het KNHS calamiteitennummer 0900-1125647. Dit nummer is voor het melden van noodgevallen zoals een ernstig ongeval van een deelnemer of het overlijden van een paard, een geweldsituatie, seksuele intimidatie of de uitbraak van een besmettelijke paardenziekte zoals Rhino. Het KNHS-calamiteitennummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

KNHS informatie voor wedstrijdorganisatoren
https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/wedstrijden-organiseren/

Downloaden concours 3.5 software
www.concours35.nl/

Contact met de kring:

Kring Reggedal: www.kringreggedal.nl

Kring Salland: www.paardensportsalland.nl

Kring Twente: www.kringtwente.nl

Kring Vechtdal: www.kringvechtdal.nl    

Kring Noordwest Overijssel - Noord Oostpolder (NWO-NOP): site/nwonop

Agenda:
5
Juli
Denekamp Z dressuur paarden en pony's
Geesteren pony's DE 80cm
6
Juli
Geesteren springen pony's
Denekamp dressuur paarden en pony's
13
Juli
Geesteren springen paarden
Denekamp dressuur pony's t/m M2
20
Juli
Hellendoorn verenigingsdag met meertallen en verenigingskampioenschappen.