KNHS Regio Overijssel
Wedstrijdreglementen

Wedstrijden worden georganiseerd onder de vlag van de KNHS, waarbij de verschillende wedstrijdreglementen van toepassing zijn.

Algemeen Wedstrijdreglement
In het Algemeen Wedstrijdreglement staan de algemene bepalingen opgenomen die voor alle wedstrijdsporters gelden. In de disciplinereglementen staan de regels per discipline verder uitgewerkt. Het Algemeen Wedstrijdreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het betreffen Disciplinereglement. Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.
Algemeen wedstrijdreglement KNHS

Disciplinereglementen
Een disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het disciplinereglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het disciplinereglement voor. Disciplinereglementen KNHS

 

 

Agenda:
18 / 19
oktober
Regiokampioenschap eventing Diepenheim
19
november
ALV
31 / 01
januari
Indoorkampioenschap 1e weekend
07 / 08
februari
Indoorkampioenschap 2e weekend
14 / 15
februari
Indoorkampioenschap 3e weekend
03 / 04
juli
Galoppade paarden +bixie